Bomen Effect Analyse (BEA)

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke gevolgen van bouw en aanleg voor bestaande bomen. Deze analyse helpt projectontwikkelaars, aannemers, hoveniers, gemeenten en natuurbeheerders bij het in kaart brengen van de effecten van een project op de bomen stand of omgekeerd van de invloed van de bomen op het project.

Rentmeesterschap

In feite zijn wij allemaal samen rentmeester van onze directe omgeving en in die geest dienen wij bij projecten er ook mee om te gaan. Door een BEA beschikt men over een rapport om met alle betrokkenen de dialoog aan te kunnen gaan. Hierdoor zal het project soepel verlopen en voorkomt men vertraging tijdens het project.

Schakel ons zo snel mogelijk in

Is er een voorlopig plan of ontwerp voor het beoogde project dan is het zaak om ons zo snel mogelijk in te schakelen. De uitkomst van onze analyse is een rapport dat een weloverwogen besluit ten aanzien van de bomen mogelijk maakt. Alle aspecten komen aan de orde:

  • de functie of waarde en kwaliteit van de bomen;
  • een studie van de ruimte om de de bomen;
  • de kansen en knelpunten;
  • impact op de bovengrondse ruimte;
  • impact op de ondergrondse ruimte
  • impact op de uitvoering van het project,
  • een eindoordeel over de effecten;
  • een schets van alternatieve.

Toetsing na definitief plan

In de praktijk vinden er vaak nog aanpassingen plaats op basis van het concept BEA-rapport. Daarom toetsen wij het rapport aan het einde van het traject altijd nog een keer aan het definitieve plan voor het project.

Nodig ons een keer uit voor een gesprek

Heeft u een eerste schets van uw plan? In groot regio ’t Gooi komen wij dan graag de situatie ter plaatse met u bespreken. Ter voorbereiding van ons kennismakingsgesprek sturen wij u een vragenlijst die wij ter plaatse bespreken. Op basis van het gesprek wordt er dan een op maat gesneden offerte uitgebracht voor een BEA.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via het formulier op deze website. Daarnaast kunt u direct contact opnemen via het telefoonnummer 035-203 1083

Bomen Effect Analyse