Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling

Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is feitelijk een continuproces. Iedere dag wordt er wel gewerkt aan infrastructuur. Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van bestrating of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Het juiste onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun esthetische en economische waarde voor de omgeving.

Verschillende vormen van onderzoek/advies

Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de ruimte aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een gewogen beslissing te nemen over de betrokken bomen.

Boomtaxatie

Volwassen bomen hebben een economische waarde. Voor de start van een project in het kader van ruimtelijke ontwikkeling kan het wenselijk zijn om de economische waarde van de betrokken bomen in kaart te brengen. De ervaren taxateurs die wij hier voor inzetten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Boomkwaliteitsbeoordeling

Hoe gezond is de boom, hoe veilig is de boom voor de omgeving en hoe goed is de boom duurzaam te handhaven. Dit zijn de drie kernvragen waar een boomkwaliteitsbeoordeling antwoord op geeft. De conditie, veiligheid en beheerbaarheid worden beoordeling overzichtelijk gerapporteerd.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke gevolgen van bouw en aanleg voor bestaande bomen. Deze analyse helpt projectontwikkelaars, aannemers, hoveniers, gemeenten en natuurbeheerders bij het in kaart brengen van de effecten van een project op de bomen stand of omgekeerd van de invloed van de bomen op het project.

Verplantbaarheidsonderzoek

Soms staan bomen in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, letterlijk, in de weg. Afhankelijk van de economische waarde van de boom valt het verplanten met kluit en al soms te overwegen. Op basis van het bodemprofiel en het bewortelingspatroon wordt onderzocht of er een slagingskans is bij verplanten.

Groeiplaatsonderzoek

Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de bomen optimale kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en reikt een passend pakket van maatregelen aan.

Ander onderzoek?

Heeft u een specifieke vraag over een onderzoeksmogelijkheid die niet op deze pagina vermeldt staat? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier of telefonisch via het telefoonnummer 035-203 1083

Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling